Discussing the Numbers

Servicii

MANAGEMENT DE PROIECT

Sunteți aici:
Management de proiect
Accesează și:
Fonduri europene
Management strategic
Management financiar
Dezvoltare organizațională 
Consultanță în management
Resurse umane
Licitații

cxc.

Serviciile noastre în domeniul managementului de proiect includ:

 
Discussing the Numbers

Management de proiect

PLANIFICARE

XCXC

X

Abordarea noastră

XCXX

Serviciile noastre

prospectarea site-urilor de licitații, în vederea identificării procedurilor care prezintă interes pentru beneficiari

transmiterea de rapoarte centralizatoare către beneficiari cu privire la procedurile care prezintă interes

monitorizarea și informarea beneficiarilor cu privire la modificările legislative aplicabile în domeniul achizițiilor

descărcarea și decriptarea documentațiilor aferente procedurilor indicate de către beneficiari

evaluarea preliminară a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru procedurile indicate de către beneficiar

Alte informații de interes
Discussing the Numbers

Management de proiect

MANAGEMENTUL RISCULUI

XCXC

XCX

Abordarea noastră

XCXC

Serviciile noastre

întocmirea documentațiilor de atribuire pentru beneficiari publici, în vederea publicării acestora în SEAP (fișă de date, caiet de sarcini, formulare, model de contract), conform OUG 34/2006

întocmirea documentațiilor de atribuire pentru beneficiari privați, beneficiari de finanțări din fonduri europene nerambursabile, conform Ordinului 1120/2013

elaborarea criteriilor de calificare pentru potențialii ofertanți

formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de către potențialii ofertanți

Alte informații de interes
 
Discussing the Numbers

Management de proiect

MONITORIZARE

xcxcx.

xcxcx

Abordarea noastră

xcxcx

Serviciile noastre

formularea solicitărilor de clarificări la documentațiile de atribuire

întocmirea formularelor de eligibilitate pentru participarea la procedurile de achiziții, în conformitate cu prevederile legale aplicabile

întocmirea acordurilor de asociere și a angajamentelor de susținere, acolo unde este cazul

întocmirea ofertei financiare, după consultări prealabile cu beneficiarul

întocmirea ofertei tehnice, sau a anumitor componente ale acesteia, în funcție de necesitățile exprimate de către beneficiar

formularea contestațiilor la rezultatul procedurii

Alte informații de interes
Discussing the Numbers

Management de proiect

EVALUARE

xcxcx

xcxc

Abordarea noastră

xcxc

Serviciile noastre

furnizarea de consultanță pentru autoritățile contractante în vederea evaluării ofertelor depuse de către ofertanți

formularea solicitărilor de clarificări / documente suplimentare pentru ofertanți

evaluarea tehnică și financiară a ofertelor depuse de către ofertanți

asistarea beneficiarului în procesul de adjudecare a contractului

asistarea  beneficiarului în procesul de semnare a contractelor de furnizări de bunuri, prestări de servicii sau execuție de lucrări

Alte informații de interes
 
 
Discussing the Numbers

Management de proiect

ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

xcxcx

xcxc

Abordarea noastră

xcxc

Serviciile noastre

XCX

Alte informații de interes
 
Sunteți aici:
                   Management de proiect
Accesează și:
                   Fonduri europene         Management strategic         Management financiar        Dezvoltare organizațională        Consultanță în management         Resurse Umane          Licitații